Saradnici

Ljiljana Mišić

završila je gimnaziju, srednju baletsku školu, srednju muzičku školu i filozofski fakultet u Novom Sadu. Pored brojnih studijskih boravaka, dve godine se usavršavala na pedagoškom odelenju čuvene Lenjingradske škole imena Vaganove. Studije savremene igre započinje u Londonu, a nastavlja u školi Marte Grem u Njujorku (Fulbrajtova stipendija), radeći istovremeno džez igru i stepovanje.

Pedagoški rad vezan je za baletsku školu, pozorište, a od 1974. za Akademiju umetnosti, sa zvanjem redovnog profesora za predmete Kultura pokreta, Igre, Džez igara i Stepovanje.Kao pedagog držala seminare u Beogradu, Novom Sadu i Sarajevu. Gostovala u Japanu. Gostujući profesor je na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.

U Ludensu pomaže kao stručni konsultant prilikom rada na predstavama.

Ana Rockov

student master studija iz oblasti engleske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Učenica  je baletskog  studija Ludens od osnivanja 1994. godine i od tada se aktivno bavi klasičnim baletom. Predaje klasičan balet u Ludensu odraslim početnicima.

Učestvovala u pripremi svih nastupa, igrala u scenskim manifestacijama , televizijskim snimanjima i bila nosilac glavnih uloga u svim predstavama  u okviru baletskog studija Ludens.

Zorica Nemčev Zarin

završila je Karlovačku gimnaziju i studira lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Klasičnim baletom se bavi od ranog detinjstva, a bavila se i drugim vrstama plesa. U baletskom studiju Ludens radi sa decom i učestvuje u kreiranju i uvežbavanju predstava vezanih za Studio. Imala brojne nastupe na raznim manifestacijama i Tv nastupima i igrala u svim dečijim predstavama baletskog studija Ludens.